Som privat vårdgivare har du alltid möjlighet att remittera till oss. För närvarande pågår en omförhandling beträffande landstingsavtalen vilket innebär att när detta är klart har även du som offentlig vårdgivare möjlighet att remittera till Specialistläkarhuset. (Patienter bosatta i Västernorrland vänder sig i första hand till sin Hälsocentral alt. till den klinik som du behandlas hos.)

Ring vår verksamhetschef Agneta Mossberg på telefon 060 12 25 00 för vidare information alt. kontakta henne på adressen: agneta.mossberg@specialistlakarhuset.se