Välkommen till Specialistläkarhuset

Specialistläkarhuset bedriver specialistvårdsverksamhet inom Allmänmedicin, Kardiologi, Kirurgi, Ortopedi, Plastikkirurgi, Reumatologi och Öron, Näsa & Hals. En bred specialistkompetens bestående av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykoterapeut, diestist. Som det alternativa sjukhuset med en specialistmottagning och en egen operationsavdelning, kan vi hantera hela vårdkedjan från utredning till ev. en dagkirurgisk operation. Under utredning har vi genom vårt nätverk tillgång till externa undersökningar som ex. röntgen/magnetkameraundersökning, arbets-EKG etc. Vårt breda nätverk ger oss även möjlighet att konsultera andra specialister när behov föreligger.