Rehabilitering som är samlingsnamnet för olika insatser som kan behövas för att Du som varit sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av Din fysiska och psykiska förmåga. Hos oss på specialistläkarhuset får Du tillgång till arbetsterapeut, psykoterapeut samt sjukgymnast/fysioterapeut.