Våra specialister i allmänkirurgi diagnostiserar och behandlar mag-tarmsjukdomar, gallstenssjukdom och anala sjukdomar. Numera utför de erfarna kirurgerna även fetmaoperationer enl. den senaste metoden ”gastric sleeve”. De patienter som är aktuella har sitt BMI uppmätt till 35-45.

Andra kirurgiska ingrepp utgörs av bråck såsom ex. ljumskbråck, navelbråck och epigastricabråck .

Specialisten kan även bedöma och ev ta bort hudförändringar samt olika typer av fettknölar.

De kirurgiska operationerna genomförs vid vår operationsavdelning.

Om det under utredning och behandling finns behov av gastroscopi, coloscopi genomförs den vid vår operationsavdelning.

Manlig sterilisering. På uppdrag av Kirurgkliniken Sundsvall – Härnösand utför Specialistläkarhuset manlig sterilisering. (gäller patienter bosatta i Landstinget Västernorrland). Kontakt kan tas med Specialistläkarhuset direkt alt. med den Hälsocentral du tillhör för att erhålla remiss. Självklart är du som inte är bosatt i Landstinget Västernorrland välkommen till oss och då som privatpatient. Överväger du att sterilisera dig finns ytterligare information att läsa här