Kontakta oss via Specialistläkarhuset Online

Sköldkörteloperation

Sköldkörteloperation

Sköldkörteloperation på Specialistläkarhuset

Knölar i sköldkörteln är vanligt och återfinns hos 5–10% av befolkningen. De är klart vanligast hos kvinnor. Förstoring av sköldkörteln benämns ”struma” och kan vara en- eller dubbelsidig. Sköldkörteln är ett livsviktigt organ som sköter kroppens ämnesomsättning. 

Den absolut vanligaste orsaken till struma är s k ”knölstruma” som ofta är ärftligt betingad och utgörs av att sköldkörteln tillväxer långsamt och blir småknölig och blir den stor kan den orsaka obehag i form av tryck på halsen. Vid en nytillkommen knöl på halsen görs en utredning med blodprover för att se att inte över- eller underfunktion föreligger och ultraljudsundersökning samt cellprov med en tunn nål för att utesluta cellförändringar.

Knölstruma med trycksymtom eller sköldkörtelknölar med avvikande ultraljuds- och/eller cellbild brukar bli föremål för kirurgisk värdering och eventuell operation för att avhjälpa trycksymtom och vid oklart cellprov få en klar diagnos.

Vi har vid Specialistläkarhuset nu möjlighet att erbjuda operation och i viss mån diagnostik av sköldkörtelknölar – än så länge har vi begränsat verksamheten till att operera bort ensidigt förstorade sköldkörtlar (hemityreoidektomi) då operations-, vårdtider och provtagning blir enkla att kontrollera och riskerna med ingreppet minimala.

  • Operationstid: 1 timme
  • Vistelse på kliniken: Övernattning till nästa morgon
  • Tillbaka på jobbet: 1–2 veckor
  • Operation: Under narkos

Så går en strumaoperation (hemityreoidektomi) till.

Ingreppet sker i narkos och du får ett kort ärr på halsen som nästan alltid läker närmast utan att synas i slutändan. Halva sköldkörteln tas bort noga aktande stämbandsnerven som ligger under sköldkörteln och såret sys ihop med stygn som försvinner av sig självt efter 7-10 dagar. Sköldkörtelknölen skickas till patologiavdelningen för mikroskopisk undersökning.

Såret förstärks med tejp som bör sitta i 14 dagar, men förutom att hålla såret fritt från smuts och bakterier har vi inga restriktioner för vad du kan göra i form av lyft, promenader och det mesta inte allt för tunga arbeten. En lätt ömhet i muskulaturen som vid träningsvärk kan upplevas efter ingreppet och det kan vara klokt att ta Paracetamol (Alvedon) några dagar vid behov.

Så gör du för att boka en sköldkörteloperation.

Än så länge tar vi i första hand bara emot patienter på remiss från annat sjukhus eller klinik efter primärutredning för strumakirurgi för att tillse att indikation föreligger för kirurgi. Väntetiderna där kan dock vara långa och vi tar emot flera remisser för att underlätta kösituationer och tillhandahålla rimliga väntetider. När du kommer till besöket får du först fylla i en hälsodeklaration och därefter träffa narkosläkare och kirurgen för att gå igenom ingreppet.

Detta sker före och efter operationen.

Du kallas skriftligt till din operation ett par veckor i förväg och får då både uppgifter om tid och vilka förberedelser du själv behöver göra. Dagen för inskrivning välkomnar vi dig, tar prover och besvarar eventuella frågor. På operationsdagen möter du kirurg och narkospersonalen i operationssalen och blir sedan sövd.

Du övernattar på kliniken och det finns en nattsköterska på plats. Ser allt fint ut på halsen får du redan på kvällen lättare fika.

Morgonen efter operationen skrivs du ut av din kirurg och får eventuellt sjukintyg om det behövs. Tar man bort bara halva sköldkörteln så klarar sig 50–70% funktionsmässigt på den kvarvarande halvan, men vi kontrollerar prover ungefär en månad efter operationen då de stabiliserat sig och om du skulle ha en underfunktion kommer vi att ge dig en liten dos sköldkörtelhormon i tablettform (Levaxin/Thyroxin). Således ska du cirka fyra veckor efter operationen ta sköldkörtelfunktionsprover på din vårdcentral på en provtagningsblankett som du får med dig hem med svar till oss och sen kommer du att bli uppringd av kirurgen som meddelar hur proverna ser ut och tar ställning till behov av eventuellt sköldkörtelhormonsubstitution. Du får också då ett besked vad den mikroskopiska undersökningen av din borttagna sköldkörtelknöl visade.

Så här ser risken för komplikationer ut.

En liten risk med ingreppet i form av bestående påverkan på stämbandsfunktion och röst finns alltid vid halskirurgi, men den är mindre än 1% och den skrovlighet i halsen du kan känna efter sövning med intubering och dragning under operationen försvinner i regel på någon dag. Att blödning efter operation med svullnad på halsen kan förekomma är anledningen att vi, än så länge, vill att man stannar kvar över natt på kliniken. Den risken är också <1% och vid flera kliniker görs hemityreoidektomi i dagkirurgi, men vi vill ha litet koll än så länge som en säkerhetsåtgärd.
Infektion i operationssåret är extremt ovanligt om man iakttar försiktighet med att röra i såret de första dagarna, men skulle rodnad och smetighet uppstå ska du besöka din husläkar-/distriktsköterskemottagning hemma eller kontakta oss om du är i närheten för kontroll av såret.

Kontakta oss för konsultation

Välkommen att boka en tid för konsultation. Då får du heltäckande information om de alternativ som passar dig bäst och vilka trygghetsgarantier som gäller hos oss.