Psykoterapeut

Psykoterapeut

Elisabet Ling, Leg. Psykoterapeut, Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

Specialistläkarhuset erbjuder kompetens från psykoterapeut med specialisering på kognitiv beteendeterapi. Tonvikt i kognitiv beteendeterapi ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas.

Psykoterapi i denna form har visat sig vara effektiv när det gäller behandling av psykiska problem såsom; ångest, panikångest, generaliserad ångest, tvångstankar/-handlingar, depression, missbruk och posttraumatisk stress. Terapiformen används även med framgång vid relations- och organisationsproblem.

 

Kontakta oss för konsultation

Välkommen att boka en tid för konsultation. Då får du heltäckande information om de alternativ som passar dig bäst och vilka trygghetsgarantier som gäller hos oss.