Axeloperationer

Axeloperation

Operation
Operationerna utförs som dagkirurgiska operationer, vilket innebär att man går hem samma dag.
Du kommer få en sk. nervblockad före ingreppet som bedövar axeln och armen. Blockaden är en utmärkt bedövning som sitter i länge och som fungerar som smärtstillande upp till ett dygn i vissa fall. Vill du får du även sova under ingreppet.

Ingreppet görs med hjälp av titthålsteknik. Vi gör öppningar i huden som är ca 5 mm stora och genom dessa öppningar för vi in kamera och instrument för att kunna utföra ingreppet. Under operationen spolar vi in vätska för att kunna se och arbeta, detta gör att din axel kan vara riktigt svullen de första dygnen efter operationen. Denna vätska tar kroppen hand om och svullnaden minskar efter något dygn.
Smärtlindring
Du kommer vara bra smärtstillad av nervblockaden efter ingreppet, men det är viktigt att du börjar med att ta dina smärtlindrande tabletter direkt efter operationen så att de har en effekt innan bedövningen släpper helt (4-18 timmar). Det är också viktigt att fortsätta att ta dina tabletter så att du kan börja rörelseträna. Man brukar kunna börja med att minska smärtlindringen efter någon vecka. Det är dock viktigt att du är bra smärtlindrad när du ska träna hos sjukgymnast/fysioterapeut.

Sår och förband
Om förbandet ser bra ut får det sitta tills stygnen tas, ca två veckor efter operationen. Förbandet kan vara fläckigt av spolvätskan från leden, men skall inte bytas ut.  Vid duschning, försök att skydda förbandet och duscha inte rakt på detta.

Uppföljning
2-3 veckor efter operationen rekommenderas kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut för hjälp med fortsatt träning. Ta kontakt med försäkringsbolaget för att boka detta eller prata direkt med receptionen på Specialistläkarhuset. Du får med dig ett träningsprogram hem och det är viktigt att du kommer igång med denna dag ett efter operationen.
Jag kommer att ringa dig efter ca fyra månader för uppföljning. Om det är problem eller funderingar innan dess hör av dig .
Slutkontroll görs av sjukgymnast/fysioterapeut efter sex månader. Denna uppföljning är dels för din skull för att se hur det har gått, har du nått förväntat resultat eller finns det något ytterligare vi kan göra. Det är också av vikt för vårt kvalitetsarbete för att utvärdera våra behandlingar. Sjukgymnasten/fysioterapeuten utvärderar dig med samma protokoll som vi använde innan operationen. Detta är ett mycket bra sätt att se objektivt vilken nytta operationen har haft. Vi är därför tacksamma om du kan ta dig tid till att komma på denna uppföljning.

Sjukskrivning
Sjukskrivningstid varierar från några veckor vid lättare arbete till flera månader vid tungt arbete.

Resultat
Det är viktigt med träning efter operation för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Mer än 90 % blir klart förbättrade med avseende på smärta och något färre med avseende på rörlighet. Du har möjlighet att med hjälp av träning påverka slutresultatet upp till ett år efter operationen.

Kontakta oss för konsultation

Välkommen att boka en tid för konsultation. Då får du heltäckande information om de alternativ som passar dig bäst och vilka trygghetsgarantier som gäller hos oss.