Knäartroskopi

Artroskopi

Operation
Med hjälp av artroskopi (titthålsteknik) kan man dels ställa diagnos, dels operativt åtgärda eventuella skador. Skadade meniskdelar och lösa benbitar kan t ex tas bort via små stickhål.

Sår och förband
Såren är sydda eller tejpade och utanpå detta ett förband. Knäleden lindas med elastisk binda.
Den elastiska bindan kan du använda under ett par dagar.
Sår efter operation bör ha orörda förband tills såret bedöms vara läkt.
Så länge det finns en såröppning, kan bakterier komma in och orsaka infektion.
När förbandet tas bort skall såren vara läkta ock torra
Det går bra att duscha men du bör inte bada förrän tejpen eller stygnen är borttagna.
Du kan själv ta bort tejpen 14 dagar efter operationen. Har Du stygn tas de bort
vid ett återbesök hos oss efter 10-14 dagar.

Smärta och aktivitet
Knäleden är ofta svullen de första dygnen efter operationen. Svullnaden kan ge värk, och du kan behöva ta smärtstillande tabletter.
Vid en knäskada inträder snabbt en nedsättning av de normala funktionerna i musklerna kring knäleden. Till musklernas normala funktioner räknas egenskaper som styrka, uthållighet och balans. Alla dessa egenskaper måste tränas. Framför allt är det knäledens sträckmuskel , på lårets framsida, som drabbas. Muskelförsvagningen ger sig tillkänna genom en bristande stadga i knäleden, ökad vikningstendens samt ibland värk, speciellt kring knäskålen.
Man kan få nedsatt känsel runt operationsområdet, oftast försvinner det med tiden.

Kontakta oss för konsultation

Välkommen att boka en tid för konsultation. Då får du heltäckande information om de alternativ som passar dig bäst och vilka trygghetsgarantier som gäller hos oss.