Vi utfärdar intyg för bland annat körkort, flygcertifikat, fallskärmshoppning och dykning etc. Specifika handikappintyg kan också utfärdas.