Vi utfärdar intyg för bland annat körkort, flygcertifikat, fallskärmshoppning och dykning etc. Specifika handikappintyg kan också utfärdas.

 

Vi utför inte intyg avseende covid-19 (PCR-test) inför utlandsresa