Idag 2/2 är vi begränsat antal personal. Vi har därför svårt att ta alla samtal som kommer in. Maila oss gärna, så svarar vi så snart vi kan.

Hälsokontroll

Hälsokontroll

Specialistläkarhuset genomför hälsokontroller med tanke på sjukdom, ärftlighet, kost, motionsvanor, arbetsmiljö, stress både för privatpersoner och för anställda på mindre eller större företag. Hur omfattande hälsokontrollen skall vara bestämmer vi tillsammans med dig eller det företag du representerar. 

Hälsokontroll Bas

En mindre hälsokontroll innefattar ett provtagningsbesök med kontroll av:

  • blodvärde (Hb)
  • blodsocker
  • blodfetter
  • urinsticka ( blod, bakterier, vita blodkroppar, socker )
  • hörselprov
  • längd och vikt, BMI-värde

samt ett läkarbesök där man förutom en kroppsundersökning också går igenom en i förväg ifylld hälsodeklaration/formulär tillsammans med läkaren.

Pris: 2 600 kr

Pris inkl arbets-EKG 4100 kr

Utökad hälsokontroll

Vi tillhandahåller också en mer omfattande hälsokontroll som förutom provtagning/läkarbesök och genomgång enligt Bas även innefattar EKG, leverprover samt njurfunktionsprov, PSA för män äldre än 50 år (efter information från läkaren) och sköldkörtelprov på kvinnor äldre än 50 år.

Vid den utökade hälsokontrollen kommer du först för provtagning fastande, därefter bokas läkarbesök cirka en vecka senare då alla provsvar anlänt.

Vi anpassar läkarbesöket efter ditt eller din personals behov.

Pris: 3 100 kr

Pris inkl arbets-EKG 4600 kr

Kontakta oss för konsultation

Välkommen att boka en tid för konsultation. Då får du heltäckande information om de alternativ som passar dig bäst och vilka trygghetsgarantier som gäller hos oss.