Galloperationer

Galloperation

Galloperation på Specialistläkarhuset

När du opereras för din gallsjukdom på Specialistläkarhuset opereras du av kirurger med mer än tjugo års erfarenhet av gallvägskirurgi. Våra kirurger har utvecklat en operationsmetod som är säkrare och ger snabbare återhämtning med mindre illamående och smärta jämfört med den konventionella metoden att operera bort gallblåsan.

Operationen sker i dagvård och det är alltid 2 kirurger med vid operationen.

Kontakta oss för konsultation

Välkommen att boka en tid för konsultation. Då får du heltäckande information om de alternativ som passar dig bäst och vilka trygghetsgarantier som gäller hos oss.