Öppettider fr o m v 26-32  mån-tors 7.30-16.30  fre 7.30-15.30    Telefontid mån-tors 10.00-12.00

Gastric sleeve

Gastric sleeve

Gastric sleeve hos Specialistläkarhuset

Grav övervikt försämrar ofta livskvaliteten och kan orsaka ett flertal allvarliga hälsoproblem. Gastric sleeve, eller sleeve gastrectomy, är en volymbegränsande viktoperation som kan ge dig ett kraftfullt verktyg för att bli av med övervikt, återfå livsglädje, minska hälsorisker och behålla en normalvikt.

Kontakta oss för rådgivning om du överväger en gastric sleeve. Efter en undersökning och analys av din problematik förser vi dig med all information du behöver för att fatta ett klokt och långsiktigt beslut.

FAKTA

  • Operationstid: 1 timme
  • Vistelse på kliniken: 12–24 timmar
  • Tillbaka på jobbet: efter 3 veckor
  • Operation: under narkos
  • Operationsindikation: BMI 35-45

Så går en gastric sleeve till

Vid en gastric sleeve omformas magsäcken till ett smalt rör genom att den yttre delen av magsäcken tas bort. Volymen minskas därmed från cirka två liter till cirka 100 milliliter, vilket betyder att du kommer att känna mättnad av en betydligt mindre mängd mat än tidigare. Den del av magsäcken som tas bort producerar dessutom en stor del av hungerhormonet ghrelin och resultatet blir därför också nedsatt aptit. Många som genomgått ingreppet upplever att tre små måltider om dagen är tillfredsställande. Efter operationen är det avgörande att du följer specifika kostanvisningar och fortsätter arbeta på beteendeförändringar för att uppnå ett långsiktigt lyckat resultat. 

Så gör du för att boka en gastric sleeve

Om du överväger en gastric sleeve, börja då med att boka ett mottagningsbesök hos oss. När du kommer till besöket får du först fylla i en hälsodeklaration och därefter träffa kirurgen för att gå igenom dina önskemål och förutsättningar. Efter en klinisk undersökning och analys av ditt utgångsläge, ger vi dig heltäckande information om dina möjligheter. Inför planerad operation får du också träffa en dietist som noggrant går igenom kostvanor före och efter operation.

Detta sker före och efter operationen

Du kallas skriftligt till din operation ett par veckor i förväg och får då både uppgifter om tid och vilka förberedelser du själv behöver göra. Dagen för inskrivning välkomnar vi dig, tar prover och besvarar eventuella frågor. På operationsdagen möter du narkospersonalen i operationssalen och blir sedan sövd.

Ditt mående efter operationen är individuellt, men svullen mage, viss smärta och illamående är vanliga symtom. Vi kommer att ge dig mediciner som lindrar upplevelserna. Du bör komma igång med intaget av flytande kost redan dagen efter operationen och sedan trappa upp efter en noggrann plan. Vi rekommenderar cirka en månads sjukskrivning för återhämtning och för att du ska vänja dig vid de nya rutiner som din opererade magsäck kräver. Viktnedgången brukar fortsätta i ungefär ett år. Periodvis kan vikten stå stilla, vilket kräver ökat fokus på livsstilsförändringar. Tillsammans upprättar vi en uppföljningsplan som det är avgörande att du följer för att uppnå det resultat du önskar.

Så här ser risken för komplikationer ut

För att minimera komplikationer använder kliniken marknadens bästa staplar och förstärkningsmaterial när själva röret, som kallas ”sleeve”, ska skapas av magsäcken.

Precis som vid alla kirurgiska ingrepp finns det risker kopplade till narkos, infektion, blödning och svårläkta sår. I jämförelse med en annan viktoperation som benämns gastric bypass har gastric sleeve uppvisat lägre risk för tarmvred och magsår. Specifika komplikationer för just gastric sleeve kan vara:

  • Känslan av minskad aptit avtar. Du kommer att uppleva reducerade hungerkänslor under lång tid, men var medveten om att den effekten kan avta med tiden. Därför är permanenta livsstilsförändringar nödvändiga.
  • Ingreppet är irreversibelt. Gastric sleeve är en permanent åtgärd som inte går att ångra.

Kontakta oss för konsultation

Välkommen att boka en tid för konsultation. Då får du heltäckande information om de alternativ som passar dig bäst och vilka trygghetsgarantier som gäller hos oss.